Przyszłość bez cookie i co to oznacza dla marketerów

Przyszłość (bez) plików cookie 3rd

Gorącym tematem w świecie marketingu cyfrowego jest nadal przyszłość plików cookie 3rd party i sposób, w jaki branża dostosuje się, gdy zostaną całkowicie wycofane. Chcemy przedstawić naszą perspektywę i dać wgląd w to, jak podchodzimy do tej ważnej zmiany, od proponowanych rozwiązań dla przyszłości bez plików cookie po trendy w zakresie prywatności i regulacji.


DMP a cookieles ads

Niektóre dostępne na rynku DMP są dobrze przygotowana do dalszego oferowania ponadwymiarowej wartości biznesowej reklamodawcom w świecie post-cookie. Tam, gdzie u podstaw platformy zostało zbudowane całkowicie niezależne ID. W miarę jak branża ewoluuje w celu przyjęcia alternatywnych standardów tożsamości, od zaszyfrowanych adresów e-mail, łączonych innych identyfikatorów personalnych, aktywacji danych na poziomie segmentu itp. Zaletą rozwiązania DMP jest to, że takie rozwiązania oferowane przez globalnych graczy szybko dostosują się do nowego rynku bez konieczności głowienia się i zastanawiania, jak się dostosować do rynku w każdym nowym kwartale, bo czekają nas od teraz częstsze zmiany, niż nam się wydaje.

Przez ostatnie lata, a teraz wychodząc w przyszłość, oferowane były rozwiązania w zakresie gromadzenia, rozbudowy i aktywacji danych z wykorzystaniem wszystkich możliwości identyfikacyjnych, które były wprowadzone.

Nie będzie też istnieć jedno rozwiązanie, które pozwoli zaspokoić potrzeby reklamodawców w przyszłości lub przywrócić wszystkie utracone możliwości adresowania użytkowników utracone po wycofaniu plików cookie 3rd party. Dlatego rozwiązania oferujące zestaw rożnych rozwiązań, być może odrębnych dla każdego segmentu środowiska konsumenckiego staje się czymś, co będzie zapełniać lukę po cookie.


Cookie 1st party na ratunek?

DMP będzie w dalszym ciągu oferować solidne rozwiązania oparte na innych identyfikatorach niż pliki cookie 3rd party. DMP gromadzi też i wykorzystuje pliki cookie 1st party, które nie podlegają tym wszystkim ograniczeniom, ale jest to jeden z wielu identyfikatorów, a do dostarczania skutecznych reklam potrzebne będą kombinacje wielu identyfikatorów z różnych źródeł danych. Adresy e-mail, numery telefonu, unikalne identyfikatory klienta, identyfikatory urządzeń, numery lojalnościowe to kilka przykładów wielu identyfikatorów innych niż pliki cookie, które możemy wykorzystać. Korzystanie z wielu identyfikatorów oznacza, że ​​możesz niejako tłumaczyć je w dowolnym kierunku w narzędziach adtech i martech na dowolnym kanale, urządzeniu lub platformie.


Znacznie więcej identyfikatorów

Pliki cookie 1st party są ograniczone tylko do śledzenia i aktywacji w obrębie tej samej witryny. Ze swej natury nie można ich wykorzystywać do śledzenia ani aktywacji w zewnętrznych witrynach internetowych. Pliki cookie 1st party są więc ograniczonym rozwiązaniem na utratę możliwości adresowania z plików cookie 3rd party, nadal są i będą cennym narzędziem w zestawie narzędzi do wielowymiarowej strategii targetowania. Już dzisiaj można udostępniać i przeprowadzać zakup użytkowników w oparciu na identyfikatorach urządzeń (na przykład identyfikatory reklam mobilnych, identyfikatory podłączonych telewizorów i inne), a także na podstawie uwierzytelnionego ruchu do witryny reklamodawcy (n.p. zaszyfrowany e-mail, identyfikatory PII i inne). Można spodziewać się, że transakcje będą prowadzone za pomocą nowych identyfikatory użytkowników za pośrednictwem istniejącej już infrastruktury branżowej i nowych możliwości branżowych w miarę ich rozwoju. Żadne nowe inwestycje ze strony reklamodawców nie będą wymagane, pod warunkiem, że dysponują oni nowoczesnym narzędziem do zbierania danych (DMP) i kanałami ich aktywacji (DSP, social media, search).