Wymuszanie zgód od użytkowników przez portale internetowe

Portale internetowe stosują różnego rodzaju triki, by wbrew wymogom wynikającym z RODO pozyskiwać dane użytkowników. Na szereg nieprawidłowości takich jak np. wymuszanie zgody zwróciła uwagę Fundacja Panoptykon.

Główne nieprawidłowości dotyczą sposobu pozyskiwania przez portale zgody na przetwarzanie danych. Fundacja stwierdziła, że wiele portali postępuje w sposób albo kontrowersyjny albo wręcz niezgodny z literą RODO. Naruszeniem jest już domyślnie zaznaczona zgodna na przetwarzanie danych, a taka zgoda powinna być wyrażona w sposób wyraźny i dobrowolny. Wejście w szczegółowe ustawienia, aby wycofać zgodę na przetwarzanie przez niektóre podmioty jest niezgodne z prawem.

Niezgodnymi z prawem praktykami są też (a często stosowanymi):

  • pozyskiwanie zgody przy scrollowaniu jej w dół (a więc użyciu przez użytkownika)
  • pozyskiwanie zgody w momencie zamknięcia klauzuli informacyjnej,
  • uporczywe nakłanianie użytkownika do wyrażenia zgody, bez której nie może korzystać ze strony.

Użytkownik w żadnym z powyższych przypadków nie jest informowany o tym co robi, na co wyraża zgodę. Nie jest świadomy, że jego działanie pociąga za sobą jakieś konsekwencje prawne.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog