Dotrzeć do użytkowników adblocka, jak Criteo

W wielu regionach świata, ale tez przede wszystkim w Polsce wielu użytkowników instaluje rozwiązania blokujące reklamy (tzw. adblock). Wielu wydawców zastanawia się jak odbudować utracone przychodu. Według szacunków przez eyeo GmbH, dostawcę usług blokujących reklam, nawet 20% użytkowników Internetu na całym świecie może korzystać z adblocków i liczba ta cały czas rośnie. Główne powody to duża natrętność reklam, częstotliwość reklam retargetingowych (także tych dostarczanych przez Criteo) i wysoka agresywność przekazu (format, wielkość) i wyskakującymi wyskakującymi lub za jedynymi reklamami wpływającymi na ich doświadczenie online.

Nie mamy nic przeciwko reklamom

Większość użytkowników w Internecie nie ma nic przeciwko reklamom, o ile są one wysokiej jakości i nie utrudniają przeglądania stron. Wg badania przeprowadzonego przez Criteo 70% konsumentów akceptuje reklamę w zamian za dostarczane tresci przez wydawców. Dlatego też eyeo GmbH, producent adblocka wprowadził tzw. akceptowalne reklamy. Są to reklamy, które zostały zidentyfikowane jako akceptowalne i które przestrzegają kryteriów specjalnie opracowanych dla rynku.

Jakie reklamy są akcpetowalne?

Niezależny Acceptable Ads Committee ADS (AAC) określa kryteria określające, które reklamy są akceptowalne. Reguluje również akceptowalne normy reklam. Założona w 2017 r. AAC tworzy owe standardy reklamowe, które próbują połączyć obie strony spory – połączyć pozytywne doświadczenie użytkowników z możliwością monetyzacji powierzchni przez wydawców.

Akceptowalne reklamy powinny być nieintruzywne i relewantne dla użytkownika. Wymagają one zgody użytkownika i nie są ani denerwujące, ani destrukcyjne. Reklamy nie powinny zakłócać naturalnego czytania strony. Powinny być umieszczone powyżej, obok lub poniżej treści redakcyjnej. Reklamy powinny zawsze być rozróżnione jako reklamy i odróżnić się od innych treści. Reklamy powinny być wyraźnie oznaczone słowem „Reklama” lub jego odpowiednikiem.

Istnieją też ścisłe rozmiary dla poszczególnych reklam, a także wytyczne, jaką całkowitą przestrzeń mogą zajmować reklamy. Wszystkie reklamy widoczne w oknie przeglądarki nie mogą łącznie stanowić więcej niż 15% widocznej części strony internetowej.

Po przyjęciu tych kryteriów reklamy określonych wydawców mogą zostać odblokowane w ad-blockach dla standardowych ustawień. Daje to możliwość monetyzacji ruchu, który dotychczas nie widział reklam.

Criteo w Acceptable Ads Committee

Do partnerów eyeo GmbH dołączyło również Criteo. Obie strony potwierdziły, że niektóre, ale nie wszystkie reklamy Criteo są obecnie częścią invenory, które nie jest blokowane. Francuski Le Journal du Net donosił już przed kilkoma laty, że Criteo może płacić Adblock Plus za reklamy, które zostaną odblokowane w standardowych ustawieniach dodatku do przeglądarek. Do grona wydawców z akceptowalnymi reklamami może obecnie dołączyć każdy do AAC.