5 podstawowych pytań, na które trzeba odpowiedzieć przed wyborem dostawcy DMP

Czy jest to rozwiązanie w chmurze?


Czy platforma DMP jest rozwiązaniem chmurowym? Nie da się zbudować i zainstalować DMP w wersji on-premise. To by było jak lot rowerem na księżyc. Istotą DMP jest synchronizacja informacji (identyfikatorów użytkowników) z całym marketplace. A z tym dobrze nawet nie radzą sobie niektóre chmurowe, globalne systemy.


Czy gromadzi, klasyfikuje i aktywuje dane w czasie rzeczywistym?


Czy system gromadzi, klasyfikuje i aktywuje dane w czasie rzeczywistym? DMP to nie hurtownia danych w której będziemy gromadzić dane po to, żeby ktoś kiedyś zrobił na niej jakąś analitykę. To nie jest też typowy system do webanalityki.

Celem DMP jest wykorzystanie tych danych, ich aktywacja w ciągu kilkudziesięciu milisekund. DMP powinno być więc zintegrowane z dziesiątkami aplikacji partnerów zewnętrznych (DSP, SSP, adserwery i inne) na potrzeby zarówno targetowania jak i zbierania danych.


Czy jest to odrębna instancja?


Czy klient otrzymuje odrębną instancję systemu? DMP to technologia a nie system do mieszania danych różnych podmiotów. Dlatego też wdrożenie DMP oznacza wdrożenie odrębnej instancji systemu, z danymi 1st party, które w trakcie gromadzenia będą wydzielone, zaszyfrowane na potrzeby pojedynczego klienta.

Dostawca DMP nie może więc skupiać się na sprzedaży danych (data cloud), nie może być domem mediowym, którego naturą jest gromadzenie i wykorzystanie wiedzy na temat poszczególnych klientów u innych klientów (sic!). Platforma DMP powinna dawać możliwość pełnego zarządzania danymi po stronie klienta (interfejs).


Czy dane są Twoją własnością?


Konstrukcja umowy z dostawcą DMP powinna wskazywać, że zgromadzone dane w platformie DMP są w 100% własnością jedynie klienta. Pełna własność powinna pozwalać na eksport, wykasowanie danych, integrację danych z systemami własnymi klienta.

Zgodnie z regulacją GDPR użytkownik może poprosić o wszystkie dane, które zostały zgromadzone przez właściciela strony na jego temat, o informacje jak długo te dane są gromadzone i z jakimi podmiotami były współdzielone (Subject Access Requests – SAR). System powinien gwarantować pełen, nieograniczony dostęp do zgromadzonych danych. Powinien pozwalać na elastyczne zarządzanie danymi, w tym usuwanie fragmentu / całości danych. Powinien pozwalać na pełen lub częściowy eksport danych.


Czy jest to platforma otwarta?


Otwartość platformy na inne aplikacje z segmentu martech oznacza wręcz gotowe aplikacje pozwalające na bezpośrednie wykorzystywanie tych danych w targetowaniu w mediach i aktywacji we wszystkich kanałach, łącznie z FB, searchem, mediami własnymi, marketing automation, etc.

Platforma DMP powinna pozwalać na integrację z dowolnymi źródłami danych, zarówno poprzez synchronizację na www jak i transfer danych SDT. A przede wszystkim platforma DMP powinna mieć otwarte API pozwalające na integrację systemu z dowolnym rozwiązaniem na rynku, w tym z rozwiązaniami bezpośredniej konkurencji dostawcy DMP.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Blog Tagi